Huantong Paint

Guangzhou, China
Tel: +86 20 3677 5100
Fax: +86 20 3677 5005
E-Mail: info@htcoating.com
The Power of Refinishing

Huantong Paint

Guangzhou, China
Tel: +86 20 3677 5100
Fax: +86 20 3677 5005
E-Mail: info@htcoating.com
The Power of Refinishing

Huantong Paint

Guangzhou, China
Tel: +86 20 3677 5100
Fax: +86 20 3677 5005
E-Mail: info@htcoating.com
The Power of Refinishing

Huantong Paint

Guangzhou, China
Tel: +86 20 3677 5100
Fax: +86 20 3677 5005
E-Mail: info@htcoating.com
The Power of Refinishing

Huantong Paint

Guangzhou, China
Tel: +86 20 3677 5100
Fax: +86 20 3677 5005
E-Mail: info@htcoating.com
The Power of Refinishing

Huantong Paint

Guangzhou, China
Tel: +86 20 3677 5100
Fax: +86 20 3677 5005
E-Mail: info@htcoating.com
The Power of Refinishing

Huantong Paint

Guangzhou, China
Tel: +86 20 3677 5100
Fax: +86 20 3677 5005
E-Mail: info@htcoating.com
The Power of Refinishing

Colormixing

Huantong Paint

Guangzhou, China
Tel: +86 20 3677 5100
Fax: +86 20 3677 5005
E-Mail: info@htcoating.com
The Power of Refinishing

cselect

Home> Contact>Visit reference

+86 20 3677 5100
Visit reference

Visit Factory:

Office Add.:   Room 308, Building V, Changsheng International Business Park, 

                      No. 390 Shicha Rd., Baiyun Dist., Guangzhou, China

Factory Add.: Dragon King's Temple, Fuhe Tianmei Village, Zhongxin Town, 

                      Zengcheng District, Guangzhou, Guangdong, China 511365First name

Last name

Company

Address

City

Zip

Country

Email

Phone

Comment